Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2008.04.28

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Ez hosszú lesz, de nem lehet rövidebben.

Akik tényekre kíváncsiak:

Nem tartozom sem a Táltos Iskola, sem a Dobogó újság vonzáskörébe.

Rokonom lepett meg egy könyvvel, karácsonyi ajándékként, amelyet én, mint történelem szakos tanár biztosan értékelni fogok.

Hozzátette még, hogy nekem is ezt kellene tanítanom az iskolában. Ne csodálkozzak továbbá semmin, mert ezt igazi szentek diktálták szent testvéreiknek, ez a kifinomultság érződik rajta.

 Ez volt Kovács - Magyar András: A képzeletet csak a valóság múlja felül című könyve.

Elolvastam.

A következőkben használatos jelzőket a ténymegállapítás szintjén fogom tartani, de teljesen elkerülésük lehetetlen.

 

A mű a fogalmazó készséget tekintve, egy gyenge közepessel frissen érettségizett diák szintjén van.

Stílusa egysíkú, jelzős szerkezetei átlagosak.

Olyan emberre vall, aki megfordul művelt környezetben.  Találkozik igényes alkotásokkal, széleskörű érdeklődéssel rendelkezik. Elmélyült tudása nincs, nem érti meg a valós összefüggéseket. Ezek hiányát saját elképzelésekkel pótolja. Felszínes. Sok hibásan használt szófordulat és fellengzőssége miatt értelmetlenné vagy nevetségessé vált mondat található benne.

„.., hogy saját sivárságuk ne mutasson akkora szakadékot.” 

„…, és a mai Mexikó területét hódoltatják, …”

„…, majd haláluk után, saját zászlajukra tűzni érdemeiket.”

„… az orvosok mindaddig, amíg maguk egyszer meg nem betegednek és az ágy túloldalára nem kerülnek”

A fenti értelmetlenségeket és képzavarokat intelligens embernek nem kell magyarázni.

A helyesírást tekintve a könyv minősíthetetlen.

A szellemi üzenetek között, minden oldalon találtam igeidő, vagy egyesszám-többesszám egyeztetési hibákat.

Az elválasztási, a névelőhasználati és a vesszőhibákat nem is említem. Minden oldal hemzseg tőlük.

Petőfi Sándor versét pontatlanul idézni…

 

A történelmi tényekről:

A mitológiai részt nem tárgyalom. Vallásszabadság van. Bárkinek joga van abban hinni, hogy egy Istenanya madár alakban lejön a Földre, átbucskázik a fején és asszony lesz belőle, az Istenatya pedig feketepárduc alakban, majd férfivá változik. Mindezt azért, hogy csináljanak itt a Földön 12 gyereket. Kívülállóként ez sem kevésbé hihető, mint, hogy Mária szűzen szülte Jézust, a szentlélektől megtermékenyítve, vagy, hogy 70 szűzlánnyal szeretkezhet a paradicsomban, a szent háborúban életét áldozó muszlim.

 

De ez mese és nem történelem. Annak álcázni átverés.

A történelem tudomány, amely meghatározott szabályrendszerrel rendelkezik.

Így is tévedhet, mert minden pillanatban csak a saját korában létező segédtudományokat használhatja fel. Vannak esetek azonban, amikor képes biztosat állítani.

Arról is lehet bármit hinni, amiről nincs tudományos bizonyíték.

Nem lehet azonban összekeverni a hitet a tudománnyal.

Nem tehető meg, hogy az állítását alátámasztó tudományos megállapításokat elfogadjuk, a többit pedig, szellemi üzenettel felülírjuk.

 

Közölt ismeretek:

 1.  Mária Magdala Erdélyben született

 Ezzel kapcsolatban ismert tények: Mária nevét az evangéliumok több helyen említik, valószínű létező személy. Kiemelve és megkülönböztetve a többi Máriától, származási helyét hozzáteszik magyarázatul. Az eredeti szövegekben a névszerkezet egyértelműen azt jelenti, hogy magdalai Mária. Az a Mária, aki Magdala városából származott. A város létezett Jézus korában, Galilleában, a Genezaret-tó nyugati partján. Pontosabb kutatások szerint ”Az el-Guver síkság déli végében, a Vádi-el-Hammamnál, 5 km-re Tibériástól északra.”, mely a mai el-Medsdel falucska. Az evangéliumok szerint Jézus többször járt ott. Egyik kedvenc városa volt. A név eredeti jelentése (héber, vagy arámi, valószínű mindkettő használta azonos jelentéssel) migdol formában bástya, torony, épp úgy mint az arab el-Medsdel kifejezés.  Azt jelenti, hogy a városban kereskedelmi központként erős védelmi építményrendszer is volt.  A város Jézus korában főként halkereskedéséről, sózott halairól volt híres.Máté 15.39: „És elbocsátván a sokaságot, beszálla a hajóba, és elméne Magdala határaiba.”Mindez nem 100%-os bizonyíték Mária Magdala származására, de 99-el valószínűbb, mint az erdélyi elmélet.

 1. Képaláírás: „Jézus által Mária Magdalának adományozott ház makettje (Montserrat)”

A képen valójában az eredeti, 880 körül, Barcelona grófja, Sifredo el Velloso által építtetett templom makettje látható. Aki megvizsgálja a stílusjegyeket, egyértelműen megállapíthatja az eredeti épület korát. A montserrati kegyhely és a monostor története:„A kegyszobor– eredete homályba vész: a legenda szerint Szent Lukács faragta és Szent Péter hozta Ibériába 50 körül. A legenda tovább folytatódik, miszerint 717/18 körül, a mórok garázdálkodása idején a hívek elrejtették a Mária-szobrot a barbárok elől, majd a rejtekhely feledésbe merült. 890 körül a sziklás Montserraton egy a nyáját legeltető pásztor fényt látott és énekszót hallott a hegy belsejéből. Az eseményt elmesélte a püspöknek, aki szintén hallotta a jelenséget, majd - miután a rejtély nyomába eredtek, egy barlangban megtalálták a szobrot, amit a spanyolok csak "La Moreneta"-ként (A kis fekete) emlegetnek. El akarták szállítani, de azt megmozdítani nem lehetett, ezért Barcelona grófja, Sifredo el Velloso kénytelen volt a helyszínen templomot építeni.„”Ez a legenda. Ami ebből igazolható: 847-ben felszabadult Katalónia a frank uralom alól, megalakult  a Barcelóniai Grófság. A gróf építtetett egy templomot Montserrat hegyén, romjai ma is megvannak.  A XI. század folyamán Oliva apát valamivel lejjebb bencés kolostort alapított. 1559–1592-ben hatalmas templom épült, amelyet a függetlenségi háborúban, 1811-ben leromboltak, 1844-ben épült újjá, s valójában a XX. században épült ki. A monostor ma is a bencéseké. A szobor most a templomban a főoltár fölött, egy erre a célra kialakított fülkében van, amihez a főhajó jobb oldalán lévő lépcsőkön lehet feljutni.A művészettörténeti elemzés és a kormeghatározó technika szerint a szobor a 11. század végén készült, román stílusban.  A kormeghatározás tévedhet két, max. háromszáz évet, de egy évezredre nincs esély.A könyv egyértelműen állítja, hogy Péter apostol készíttette.  Kár, hogy a szerző nem tudja, hogy a kora középkorban rengeteg iratot és tárgyi ereklyét hamisítottak és találtak ki hozzájuk legendákat, hogy a hívőket minél jobban elkábítsák. A leggyakrabban valamelyik apostolnak tulajdonítottak bizonyos tárgyakat és alkotásokat. A kormeghatározás sok százról bizonyította, hogy az 1100-1200-1300-as évekből származnak. Ha figyelembe vesszük a betoldott 300 évet, akkor is 600 év hiányzik.

 1. A katalán elnevezést a „Kata lányai”(Katalin: Mária Magdala álneve Jézus halála után Montserratban) magyar kifejezésből származtatni…

Ha lenne olyan épeszű ember, aki elhiszi, akkor nekik ajánlom: http://www.kitalaltkozepkor.hu/gregorkristof_moriczleo_ha_illignek/hetedik_resz.html: Mentségül legyen mondva, magyar vonatkozás azért van. Az alánok, akiktől a katalán név is származik (Goth-alánia),  i. u. 300 után kerültek erre a területre.( Mária Magdaléna idemenekülése pedig még i. u. 30-40 körül történhetett). Katalóniának ugyanis csak az i. u. 400-as évektől nevezik ezt a területet. A katalánokkal valódi identitástudatukat a történelemhamisítás során rómaira cseréltették.  Az alánok korábban sokáig éltek közös birodalomban szkítákkal. Egyesek szerint egy népcsoport tagjaik. Egy részük nem mások, mint a mi jászaink. Kultúrájuk, mentalitásuk sokban megegyezett. 

 1. „Jézus Urunk és Mária Magdala tanításaikat lejegyezték evangéliumok formájában, és frigyüknek ládájában, a frigyládában helyezték el, mind a 27-et. Az utókor ezekből négyet ismer részletesen, de ezt is az evangélistáknak tulajdonítja.” (megj.: ennyit talán lehet jogszerűen idézni, a fent megnevezett könyvből. )

Lehet, hogy Jézusnak és Mária Magdalának volt egy ládájuk, amit ők frigyüknek ládájának neveztek. Ezt azonban sosem hívták volna frigyládának, mivel ez egy ószövetségi zsidó vallási kifejezés. (Jézus az evangéliumok szerint jól ismerte a zsidó vallási törvényeket és írásokat.) Mózes könyvében (Móz. II. 25, 10-22, 37, 1-9) olvashatunk róla. Isten és a zsidó nép szövetségének (frigyének) ládája, melyet Mózes készített Isteni útmutatás szerint és ebben kellett a tízparancsolat tábláit őriznie.  Hogy tényleg ezek voltak benne, még nem bizonyított. De az valószínű, hogy valamilyen vallási ereklyék, mivel kiemelt szerepe van mind a frigyládának, mint a templomban történő elhelyezésének. A zsidó vallásban templomnak csak azt az épületet nevezik, amelyben a frigyláda van. Az összes többi, zsinagóga, vagy imaház. A frigyláda sorsát egészen i. e. 587-ig nyomon lehet követni. Ekkor rombolják le a salamoni templomot és nyoma vész a frigyládának. Ma Etiópiában él egy zsidó vallási közösség, mely azt állítja magáról, hogy ők őrzik, de csak a saját vallási vezetőik mehetnek a közelébe.Az evangéliumok szerzőiről a jelenleg ismert tények alapján:Több különböző elmélet létezik, de egyre pontosabb a kép. Minden irányzat egyetért abban, hogy mindegyik Jézus halálát követően keletkezett és négy különböző ember írta. Márk stílusa darabos, de közvetlen, élénk. A pogánykeresztényekhez, elsősorban a római közösséghez írta. Nem hivatkozik zsidó ismeretekre, nem használja fel bizonyító erejűként.  Írója Péter munkatársa, tolmácsa volt, Péter igehirdetéseit vette alapul. Máté csiszoltabb, nem annyira festői, de rendezettebb, szabályos. Görög nyelven terjedt el, de valószínű az eredeti arámiul íródott. Zsidókeresztényekhez szól, részletesen ismeri a zsidó vallási és életviteli szabályokat. Lukács gördülékeny, csiszolt, görög műveltségű, mélyebb értelmű, érzékeny lelkiségű. Pál apostolt kísérhette missziós útjain, pogány származású orvos volt. Egyértelműen szemtanuk elbeszéléseire hivatkozva írja művét. Személyesen nem ismerte Jézust.Az első három összefügg egymással, valószínűsíthető, hogy mindhárom szerző ismert két közös forrást, melyek i. u. 40-50 körül keletkezhettek. Ezekre támaszkodva, különböző nyelven és különböző céllal írták meg a sajátjukat. Mindháromtól erősen különbözik János. Időben a legkésőbbi. Ő filozófus. A misztikus tanítások magyarázója. A kereszténységben már jártas, tudását mélyíteni akaró közönségnek írt. Kérdések: a Négy evangélium mind tartalmazza Jézus életét, és tanításiból egy válogatást. Miért írta volna le Jézus 27-szer ugyanazt?

Mind a négy tartalmazza Jézus halálát és a feltámadását követő eseményeket, és ezek nem későbbi, vagy mások általi beszúrások. Mindegyik mű önmagában egységes, egyetlen ember munkája, bár a szerzők több forrást használnak.

 1.  Mária Magdaláról állítja a könyv, hogy egyik reinkarnációja 220 évvel Jézus előtt, III. Kleopátra lányaként élt.  Itt kb. 140 éves tévedés van, mert III. Kleopátra i. e. 80 körül élt. A lánya se tehette ezt 140 évvel korábban. Aki nem hiszi, olvassa el, a Ptolemaioszi dinasztia története ismert.  

 2. A könyv állítsa szerint Atilla volt az, aki a kínai császár szószegése miatt a katonáit, Istenatyához fohászkodva agyaggá változtatta. Bizonyítékképp leközöl egy képet az 1997-ben megtalált kínai agyagkatonákról.
  Tények: Ezek az agyagszobrok, Qiu Shi Huang, az első kínai császár síremlékéből kerültek elő. Meghalt i. e. 210-ben, ekkor zárták le a sírt. Létezéséről és építéséről maradtak fenn feljegyzések. Szabályos, a kínai császári palota mását formázó építmény-együttesről van szó. Minden szobor belül üreges és egyértelműen keletre néz. A ruházat, a fegyverek a szekerek stílusa egyértelműen ebből a korból származik. Atilla i. u. 400 után élt, tehát kb. 600 év korkülönbség áll itt is fenn. Ez a sír annyira ismert volt a kínai császárságban, hogy más császárok is próbálták utánozni. Hasonló sírt találtak melynek kora kb. az i. e. 110. Ez kevésbé pompás, az agyagfigurák már nem életnagyságúak, csak jelképesek. Egyértelmű gyenge utánzata a nagy császárénak. Atilla korára a kínai császárság trónviszály miatt szétesett. Az északi területeken sok kis birodalom, melyeket nagyrészt hun és egyéb a kínaiak által barbárnak nevezett népek uraltak. Délen egyetlen de nem túl erős császárság. Ha Atilla át akart volna vonulni Kínán, nyugodtan megtehette pont a közepén, rokon népekkel találkozott volna.

 3. Képaláírás a 47. oldalról: Egyiptom – Istenanya – Madar
  Valóban gyakori az egyiptomi leletek között a szárnyas Istennő ábrázolása. Ez lehet az Istenanya Isis, de Maat is. Nekik azonban egyértelműen női testük és fejük van. Mindig. A képen jól látható, hogy madártestű és sólyomfejű az alak, jellegzetes Hórusz ábrázolás. Nem Istenanya, hanem a fia. Az ókori alkotó az egyértelműségért, egy semmi mással össze nem téveszthető hatalmas Hórusz-szemet is festett a fej fölé és egy kisebbet a bárkára.

 4. Nem túl érthető a tatárjárással kapcsolatos rész sem. Állítólag IV. Béla isteni segítséggel kétszer is megállítja a tatárokat, mégis mindkét esetben menekülni kényszerül. 

 5. Tárgyi tévedés, hogy V. Istvánt a tatároktól menekülve szüli Laszkarisz Mária. V. István 1239-ben született. A tatárjárás 1241-42-ben volt. Aki a menekülés időszakában fogant és 1242-ben a dalmáciai Klisszában született, az Szent Margit.

És még folytathatnám a sort. A könyv történelmi hitelessége csekély.

Szellemi üzenetekre hivatkozó tanításban egyetlen tévedés se lehet, különben az egész hiteltelen lesz.

Összességében egy elkapkodott és összecsapott mű.

Aki elhiszi a tartalmát, annak jókora hiányosságai vannak az általános műveltségben.

 Mély tisztelettel: P. M.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

медицинская справка, гибдд, мытищи

(ShawnAcuch, 2018.06.23 19:02)

медицинская справка для водительского удостоверения на улице новаторов медицинская справка 158 бланк медицинская справка на управление тракторами нужна ли сейчас медицинская справка водителю справка в лагерь ребенкуметро Улица Дыбенко медицинская справка в гаи во владимире медицинская справка водителя москва коньково медицинская справка 27 медицинская справка для водительского удостоверения в сочи медицинская справка в бассейн форма 1 нужна ли сейчас медицинская справка для замены водительского удостоверения Профосмотр по приказу 302Н Выборгский район Справка от терапевта метро Ломоносовская медицинская справка №164/у - 96 на сколько выдается медицинская справка на права 2012

водительская медицинская справка без прохождения купить в строгино [url=http://med.flyurografspravk.ru/med-vuzom-sankt-peterburga-meditsinskaya-akademiya/8820-2018-04-08.php]санкт - петербургская государственная педиатрическая медицинская академия[/url] медицинская справка ф-083/о донецк [url=http://gotop.bolnlistnadom.ru/meditsinskaya-spravka-s-1-yanvarya/771-2016-04-08.php]телефонной консультативно - информационной службы медицинская справка г.красноярск[/url] медицинская справка при смене прав [url=http://lagerspravkatut.ru/meditsinskaya-spravka-formi-133o/2185-2016-09-05.php]медицинская справка для занятий спортом зао[/url] медицинская справка гражданина украины для выезда на кипр [url=http://krovspravka.ru/meditsinskaya-voditelskaya-spravka-michurinskiy/2264-2016-09-23.php]купить медицинская справка на права в харькове[/url] нужна ли медицинская справка при прохождении тех осмотра на тракторе [url=http://ikno.krovspravka.ru/meditsinskaya-spravka-v-gibdd-prospekt-mira/7590-2018-01-22.php]медицинская справка в автошколу 555[/url]

медицинская справка для водителей 2014 купить без осмотра медицинская справка в спбгу влияет ли медицинская водительская справка на допуск к работе медицинская справка в гибдд 2014 года медицинская справка по болезни образец медицинская справка для обучения на водительские права в пензе медицинская справка для прохождения на авто в украине военно медицинская академия санкт петербург официальный сайт клиническое отделение выкидыш медицинская справка медицинская справка кто заказывал подделка

медицинская справка на теплом стане [url=http://spravka.spravftiziatrdom.ru/meditsinskaya-spravka-f-286/2549-2016-11-03.php]медицинская справка ф-045-1 в новосибирске[/url] медицинская справка для получения прав срок действия [url=http://med.flyurografspravk.ru/voenno-meditsinskaya-akademiya-arestov-neyrohirurg-sankt-peterburg/7492-2017-12-29.php]военно медицинская академия санкт петербург поступление[/url] что за медицинская справка 1240 [url=http://flyurografspravk.ru/detskaya-meditsinskaya-spravka-zanyatie-sportom/7695-2017-12-25.php]медицинская справка для водителей 2014 строгино твардовского[/url] медицинская справка для гаи поликлиника [url=http://med.analizmochasprav.ru/meditsinskaya-assotsiatsiya-tsentr-behterev-sankt-peterburg/5255-2017-07-21.php]медицинская справка 026у[/url] медицинская справка гимс москва [url=http://medcenter.uchebalistdom.ru/ped-vladimir-ivanovich-voenno-meditsinskaya-akademiya-sankt-peterburg/6426-2017-11-02.php]учебная виза в китай медицинская справка[/url]

справка в лагерь ребенкуметро Удельная медицинская справка 079 1 o скачать Справка от травматологаметро Обводный канал 1 медицинская справка прикол нужна ли медицинская справка водителю 2013 в украине

мягкая мебель киев область

(Robertlic, 2018.06.23 14:44)

мягкая мебель г.енакиево изготовление https://sofimebel.kiev.ua/myagkaya-mebel-dlya-restorana/ киев мягкая мебель мини-класс

чистка мягкой мебели на дому в минске

(JustinVal, 2018.06.22 22:18)

Химчистка сидений домой в Елецкая улица химчистка в мега актобе химчистка в каспийск химчистка во пскове Химчистка пуфиков на дом в Центральная улица (поселок Первомайское) Химчистка сидений домой в 1-й и 2-й Варшавский проезд Химчистка ковров с выездом в Улица Авиаторов Химчистка сидений вызвать в Совхозная улица (деревня Елизарово) химчистка русь абакан телефон химчистка диванов на дому тула Химчистка штор с выездом в Белозерская улица Химчистка в доме на дом в Светлая улица (город Троицк) Химчистка ковролина заказать в Мост Багратион Химчистка мягкой мебели домой в Бабушкинская химчистка apetta на планерной

Химчистка автомобиля вызвать в Черкизовская [url=http://goskkklean.ru/himchistka-pufikov-s-viezdom-v-2-ya-sosnovaya-ulitsa-derevnya-rasskazovka/4997-2016-10-22.php]химчистка салона твери[/url] Химчистка ковролина заказать в Сибиряковская улица [url=http://gosccclean.ru/himchistka-kovrolina-vizvat-v-basovskaya-ulitsa/9310-2017-06-02.php]химчистка ковров в астана[/url] Химчистка матрасов домой в Аргуновская улица [url=http://gstklean.ru/himchistka-ugolka-zakazat-v-smolenskaya-naberezhnaya/14044-2018-01-18.php]химчистка спб комендана[/url] химчистка coon в москве [url=http://gstclin.ru/himchistka-ugolka-zakazat-v-ulitsa-shorsa/16363-2018-05-04.php]Химчистка ковролина домой в Улица Чистова[/url] тц звездочка химчистка [url=http://gggklean.ru/himchistka-lavanda-ryazan-ofitsialniy-sayt-tseni/19251-2018-09-09.php]Химчистка матрасов заказать в Улица Фадеева[/url]

Химчистка уголка онлайн в химки Химчистка ковролина заказать в Солнечная улица (рабочий поселок Киевский) лучшая химчистка одежды в казани Химчистка одежды вызвать в Августовская улица (дачный поселок Кокошкино) Химчистка сидений с выездом в Северная улица (деревня Юрово) Химчистка кресла на дом в Стрельбищенский переулок Химчистка уголка заказать в Электрозаводская Химчистка авто заказать в Сытинский тупик еврохимчистка ниагара в краснодаре меховая химчистка екатерина

Химчистка кресла онлайн в Пушкинская [url=http://goskkklean.ru/himchistka-kresla-vizvat-v-berezovaya-ulitsa-derevnya-vlasovo/3493-2016-07-26.php]Химчистка мягкой мебели вызвать в Улица Циолковского[/url] Химчистка кресла на дом в Марксистская [url=http://sssclean.ru/himchistka-kovrov-s-viezdom-v-malaya-yushunskaya-ulitsa/17177-2018-05-01.php]Химчистка авто вызвать в Сходненская[/url] химчистка кожаных изделий в симферополе [url=http://gstklin.ru/himchistka-po-italyanski-severodvinsk/20454-2018-10-05.php]сложная химчистка мебели москва[/url] химчистка солнцево [url=http://gggklean.ru/himchistka-pufikov-vizvat-v-2-ya-ulitsa-buhvostova/18634-2018-08-17.php]химчистка ввц вавилон[/url] химчистка покраска одежды в кемерово [url=http://gosccclin.ru/himchistka-suhaya-kovrov/386-2016-01-21.php]дешевые химчистка салона в алматы[/url]

химчистка салона автомобиля с сушкой в долгопрудном Химчистка авто заказать на дом в опалиха Химчистка уголка вызвать в старая купавна Химчистка в доме с выездом в Чесменская улица Химчистка ковролина домой в Нахимовский проспект

do6s363i

(KennethRof, 2018.06.22 21:26)

wh0cd224181 [url=http://buyproscar.us.com/]proscar no prescription needed[/url] [url=http://torsemide.us.com/]torsemide 10 mg[/url] [url=http://buywellbutrin.us.com/]wellbutrin sale[/url] [url=http://levitra20mg.us.com/]levitra 20 mg[/url] [url=http://lasix.us.org/]lasix[/url] [url=http://buycafergot.us.com/]cafergot online[/url] [url=http://abilify.us.org/]abilify online[/url] [url=http://cialis.us.org/]order cialis tablets[/url] [url=http://buyatarax.us.com/]buy atarax[/url]

taemnw

(uqgitl, 2018.06.22 18:58)

[url=http://levitranew.com]buy real levitra online[/url]
levitra break in half
comprar viagra cialis levitra http://levitranew.com

перевозка мебели недорого

(CurtisAbone, 2018.06.21 09:30)

перевозка мебели недорого http://meblevozka.kiev.ua

Купить грантиные мойки в Минске

(Charlespew, 2018.06.19 16:42)

Купить грантиные мойки в Минске [url=http://stelavis.by/product-category/granitnyie-moyki]Купить грантиные мойки в Минске[/url]

qgxvkg

(eccbms, 2018.06.19 09:08)

[url=http://canadian-pharmacyon.com]buy viagra 50mg[/url]
generic viagra wikipedia http://canadian-pharmacyon.com

аренда недвижимости таиланд

(Steventep, 2018.06.18 19:16)

аренда недвижимости таиланд [url=http://magical-place.ru/tailand/gde-otdoxnut-v-tailande-top-5-mest.html]аренда недвижимости таиланд[/url]

стойка ресепшн на заказ спб

(Davidhat, 2018.06.18 19:09)

стойка ресепшн на заказ спб [url=http://avetu.ru/news/item_Kak_pravilno_organizovat_priemnuiu_zonu_3081]стойка ресепшн на заказ спб[/url]

afrhll

(uuzqvx, 2018.06.17 04:10)

[url=http://canadian-pharmasy.com]free cialis online[/url]
cialis made in usa
cialis pills http://canadian-pharmasy.com

Punishment of women with a belt or Nylon lady boy extreme

(RaleighTep, 2018.06.17 03:19)

I suck your dick

Nasty Hairy Mature Fucked. Littlefoot s Mother voice. I got on my back and spread my legs, Justin is a hot guy and I was anxious to feel his big juicy cock pumping my tight snatch.
[url=http://respector.xyz/other/topic-33.html]Best mature pussy ever[/url]

Sex photos of elderly aunts

Close Up Pov Blowjob. Tall, long legged European blondie by two. Big Sister Takes Brother s Virginity.
[url=http://dvsite.info/hentai/bleach-anime-porn-games.html]Bleach anime porn games[/url]

Hot black men sex

On the husband s instructions, local media reported, the pair were taken to the witch doctor, who separated them. Twink first time with old and sexy black people have gay oil Fucking. Teen Carolina Gets Big Cock Deep In Her Tight Pussy.
[url=http://spressible.xyz/hairy/topic-721.html]Red tube hairy strippers[/url]

Fashionable teen girl can get

Little 48 Chubby Mama. They do love hardcore style and gladly spread their legs in order to get nailed in a very rough manner. Asian playboy bunny sex movies and cute gay black big movies.
[url=http://growned.xyz/toys/adlut-sex-toys-electric-1044.html]Adlut sex toys electric[/url]

Site extremeladyboys pornlivenews com videos extreme ladyboy

Horny hottie Ava Little masturbates with a big black dildo. Step Brother Cums Inside Sisters Teen Pussy. No it is a man born in a female body.
[url=http://trydiet.ru/other/ebony-pornstar-sammura-shane.html]Ebony pornstar sammura shane[/url]

Day n nite girl

WetForHer has designed this double ended sex toy for woman couple in a small size. I use my hands to relax your body in motions. Amateur Back Seat Feet Worship.
[url=http://unwool.xyz/blowjob/topic-1974.html]Deep throath blowjob movie[/url]

Pantyhose babes pantyhose sex sites hqseek

Peepshow Loops 407 70s And 80s Scene 4. Lesbian Play In Outdoor Amateur Aussie Action. He likes small pink nipples and he doesnt like girls who go on the pill because the colour of their nipples areola change to brown it seems.
[url=http://unmarriage.top/teen/teen-girls-naked-free-pic.html]Teen girls naked free pic[/url]

best online pharmacy

(Briankn, 2018.06.16 17:16)

[b][url=https://bit.ly/2LWntPH]best online pharmacy[/url][/b][url=https://bit.ly/2LWntPH][img]http://oi63.tinypic.com/28qs1zl.jpg[/img][/url]https://bit.ly/2LWntPH
online pharmacy los angeles
buy kamagra oral jelly canada
my canadian pharmacy ltd
wba online pharmacy reviews
buy norco canadian pharmacy
online pharmacy ratings canada
farmacie on line pharmacy
canada college of pharmacy
canadian drug abuse facts
online pharmacy qld
cheap dog meds canada
canadian drug reference for health professionals
online pharmacy us based
skelaxin online pharmacy
check out online pharmacy
canada rx online
what is the canadian healthcare system called
online pharmacy reviews ultram
best canadian pharmacy generic viagra
prescription viagra online canada
online pharmacies from canada
get canadian pharmacy stop calling
website for canadian pharmacy
canada best pharmacy school
real canadian superstore pharmacy vernon
ez online pharmacy coupon
passport canada medicine hat office
online graduate pharmacy degrees
online pharmacy store in delhi
canadian generic

pharmacie online

(ArthurMed, 2018.06.16 08:48)

[b][url=https://bit.ly/2sD1GUE]pharmacie online[/url][/b][url=https://bit.ly/2sD1GUE][img]http://oi67.tinypic.com/673vj9.jpg[/img][/url]
https://bit.ly/2sD1GUEviagra ou cialis tunisie
viagra nouveau prix
cialis online kaufen
viagra a vendre a montreal
cialis pharmacie moins cher paris
prix viagra avec ordonnance
kamagra 100mg oral jelly prix
viagra canada pharmacy online
viagra online in usa
acheter viagra capsule le moin chere
generique viagra prix en pharmacie
sortie cialis generique
generique viagra brevet
viagra prix france
prix du cialis pharmacie france
acheter cialis a andorre
achat viagra sur internet forum
levitra ou cialis homme
cialis generique est il fiable
achat viagra serieux
comment se procurer du viagra quebec
viagra online norge
acheter du viagra son ordonnance
viagra generique suisse

pharmacie en ligne

(Thomasmith, 2018.06.16 06:24)

[b][url=https://bit.ly/2Jcmk50]pharmacie en ligne[/url][/b][url=https://bit.ly/2Jcmk50][img]http://oi64.tinypic.com/xm8uuf.jpg[/img][/url]https://bit.ly/2Jcmk50
prix cialis 5mg en pharmacie
achat kamagra online
prix officiel cialis belgique
tarif medicament levitra
site sur pour acheter du viagra
cialis prix maroc
commande de viagra en france
viagra online whirlpool
cialis generique lilly
acheter cialis en securite
prix generique viagra en pharmacie
vente medicament cialis
acheter levitra sans ordonnance
levitra from canadian pharmacies
acheter viagra.com
acheter kamagra oral jelly belgique
viagra en ligne paiement a la livraison
prix du viagra homme
vente viagra cialis
achat tadalafil forum
site fiable pour acheter du viagra

0esurfcw

(KennethRof, 2018.06.16 06:07)

wh0cd21507 [url=http://buylipitor.us.com/]buy lipitor[/url] [url=http://albuterol18.us.com/]albuterol nebulizer[/url] [url=http://serpina.us.com/]generic serpina[/url] [url=http://cephalexin.us.org/]keflex 500 mg[/url] [url=http://accutane18.us.org/]accutane without prescription[/url] [url=http://cymbalta.us.com/]cymbalta online[/url] [url=http://acyclovirbestprice.us.com/]zovirax acyclovir[/url]

World cup schedule tv channel

(MarlenTep, 2018.06.16 03:31)

World cup fixtures excel sheet World cup groups schedule Russia world cup 2018 groups draw Streaming fifa club world cup World cup 2018 schedule usa printable Fifa world cup 2018 live stream World cup opening ceremony Canada vs usa world cup streaming World cup groups predictions 2018 Egypt vs uruguay soccerpunter World cup streaming Watch world cup free streaming World cup 2018 excel pool Watch usa world cup qualifier online World cup live stream reddit

Fifa world cup 2018 live youtube [url=http://copipe.info/morocco-vs-iran-time.php]morocco vs iran time[/url] 2018 fifa world cup final stadium [url=http://copipe.info/world-cup-2018-russia-qualification-groups.php]world cup 2018 russia qualification groups[/url] Fifa world cup russia 2018 calendario [url=http://copipe.info/world-cup-2018-groups-bracket.php]world cup 2018 groups bracket[/url] Russian world cup news [url=http://copipe.info/world-cup-groups-russia-2018.php]world cup groups russia 2018[/url] World cup fixtures download google [url=http://copipe.info/portugal-vs-spain-soccer-history.php]portugal vs spain soccer history[/url]

World cup news spain World cup of pool stream reddit Egypt vs uruguay soccerway World cup live streaming free hd World cup streaming package Watch fifa world cup 2018 india World cup live streaming online free Fifa world cup groups analysis World cup 2018 final draw pots Fifa world cup 2018 tickets delivery

Portugal vs spain world cup esteban [url=http://copipe.info/fifa-club-world-cup-match-today.php]fifa club world cup match today[/url] Fifa world cup 2018 schedule usa [url=http://copipe.info/world-cup-qualifying-matches-live-stream.php]world cup qualifying matches live stream[/url] World cup news now [url=http://copipe.info/fifa-world-cup-2018-groups-printable.php]fifa world cup 2018 groups printable[/url] Watch fifa world cup qualifiers [url=http://copipe.info/fifa-world-cup-2018-teams-ranking.php]fifa world cup 2018 teams ranking[/url] World cup russia 2018 qualifying draw [url=http://copipe.info/world-cup-schedule-2018-russia-pdf.php]world cup schedule 2018 russia pdf[/url]

Fifa world cup 2018 live channel World cup 2018 mexico vs germany Portugal spain world cup 2018 tickets Livestream russia vs saudi arabia relationship Fifa world cup fantasy espn

free roulette online play roulette

(mnwbhi7r, 2018.06.15 20:45)

roulette online - [url=https://roulettecas.com/]roulette games[/url]
free roulette game <a href=" https://roulettecas.com/ ">free online roulette</a>
https://roulettecas.com/

фуршет доставка

(Jeffreyted, 2018.06.15 19:27)

Кофе давнешенько стал не просто напитком, а поводом чтобы неформального общения. В полной мере этим воспользовались организаторы разнообразных семинаров, конференций, тренингов, а также корпоративных совещаний и мозговых штурмов. Они предложили разбивать мероприятия короткими перерывами, которые получили имя кофе-брейк. Помаленьку сформировались определённые правила, традиции и пошиб таких перерывов. Что такое кофе-брейк, который должна крыться правильная образование кофе-брейка и каково традиционное список ради него?
Перейти на сайт [url=https://www.bufetout.ru/catering/furshet/]организация фуршета на выезд[/url]

Set-up low-grade products with dismiss

(ErzestAllex, 2018.06.15 04:48)

generic viagra online no prescription
[url=http://viagrawithoutdoctorpres.net]viagra without doctor
[/url] viagra from canada online views
<a href="http://viagrawithoutdoctorpres.net">viagra without prescription
</a> - buy cheap viagra
non prescritpion viagra


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Következő »